محمد امین شکری شهردار جوان و پرتلاش دابودشت شهرستان آمل در گفتگوی اختصاصی با مازندرانه، مهمترین اقدامات چند ماه اخیر شهرداری را تشریح کرد که استمرار این روند قطعا نوید آینده ای درخشان در شهر دابودشت را می دهد.