پایگاه خبری تحلیلی مازندرانه با توجه به ضرب العجل شورای اسلامی شهر امامزاده به شهردار در خصوص تعیین و تکلیف پارک جنگلی هلومسر، به سراغ نصراله فضلی رئیس شورای اسلامی شهر امامزاده عبدالله رفت تا جزئیات ماجرا و همینطور آخرین اقدامات صورت گرفته را از ایشان جویا شود.