مهدی حسن نژاد شهردار امامزاده عبدالله ع شهرستان آمل در گفتگوی اختصاصی با مازندرانه از اقدامات چند ماه اخیر این شهرداری توضیحاتی را بیان کرد.