از استعفای عبد ربه منصور هادی رئیس جمهور این کشور تا عملیات و تجاوزات نظامی ائتلاف ۱۰ کشور به رهبری عربستان سعودی روزهای پرالتهاب و خونینی در این کشور رقم زد.
بیرون کشیدن جسد یک مرد از زیر آوارها در صنعا. 12 ژوئن

بیرون کشیدن جسد یک مرد از زیر آوارها در صنعا. ۱۲ ژوئن
آسمان پر ستاره صنعا و لحظه انفجار بمب‌ در صنعا. 23 می

آسمان پر ستاره صنعا و لحظه انفجار بمب‌ در صنعا. ۲۳ می
انفجار بمب در محله تاریخی صنعا. 9 ژوئن

انفجار بمب در محله تاریخی صنعا. ۹ ژوئن
پلیس صنعا با چهره ای بهت زده در برابر دوربین؛ پلیس در پی عملیات هوایی ائتلاف برای نجات یک خانواده از زیر آوارها در صنعا تلاش می‌کند. 21 ژوئن

پلیس صنعا با چهره ای بهت زده در برابر دوربین؛ پلیس در پی عملیات هوایی ائتلاف برای نجات یک خانواده از زیر آوارها در صنعا تلاش می‌کند. ۲۱ ژوئن
ویرانی کامل 4 خانه مسکونی در محله

ویرانی کامل ۴ خانه مسکونی در محله “القسیم” در صنعا. ۱۲ ژوئن
تلاش برای نجات خانواده از زیر آوار در صنعا. 12 ژوئن

تلاش برای نجات خانواده از زیر آوار در صنعا. ۱۲ ژوئن
دو کودک یمنی سوار بر وانت در حومه صنعا؛ با شروع حملات سعودی کمبود سوخت باعث شد بسیاری از مواقع مردم برای انتقال مجروحان به بیمارستان دچار مشکل شوند. 29 می

دو کودک یمنی سوار بر وانت در حومه صنعا؛ با شروع حملات سعودی کمبود سوخت باعث شد بسیاری از مواقع مردم برای انتقال مجروحان به بیمارستان دچار مشکل شوند. ۲۹ می
مرد خانواه و فرزندش روی ویرانه‌های خانه در صنعا. 17 آگوست

مرد خانواه و فرزندش روی ویرانه‌های خانه در صنعا. ۱۷ آگوست
سیل در خیابان‌های صنعا پس از یک بارش شدید باران. 6 آگوست

سیل در خیابان‌های صنعا پس از یک بارش شدید باران. ۶ آگوست
اجتماع اقوام و خویشان یک عروس و داماد برای شروع مراسم ازدواج در صنعا. 4 ژوئن

اجتماع اقوام و خویشان یک عروس و داماد برای شروع مراسم ازدواج در صنعا. ۴ ژوئن
مسجد

مسجد “الجوب” پس از بمباران هوایی جنگنده های ائتلاف. ۷ جولای
مسجد

مسجد “الجوب” پس از بمباران هوایی جنگده های ائتلاف. ۷ جولای
یکی از مجروحان حملات هوایی در بیمارستان

یکی از مجروحان حملات هوایی در بیمارستان “آرمن”. ۷ جولای
مرد یمنی جراحت کودکی که در بمباران

مرد یمنی جراحت کودکی که در بمباران “الجوب” زخمی شده را نشان می‌دهد. ۷ جولای
مادر و فرزند شیرخوارش پس از بمباران هوایی در بیمارستان

مادر و فرزند شیرخوارش پس از بمباران هوایی در بیمارستان “السلام” در “آرمن”
کشاورز یمنی و فرزندانش؛ با شروع جنگ آبرسانی به زمین های کشاورزی متوقف شده و او و بسیاری دیگر از کشاورزان اکنون بیکار هستند. 22 جولای

کشاورز یمنی و فرزندانش؛ با شروع جنگ آبرسانی به زمین های کشاورزی متوقف شده و او و بسیاری دیگر از کشاورزان اکنون بیکار هستند. ۲۲ جولای
مراسم عروسی در صنعا. 4 ژوئن

مراسم عروسی در صنعا. ۴ ژوئن
مراسم عروسی در محله تاریخی صنعا. 4 ژوئن

مراسم عروسی در محله تاریخی صنعا. ۴ ژوئن
خانواده یمنی ساکن

خانواده یمنی ساکن “سعده” که پس از شروع جنگ آواره شده و به کمپ آوارگان در صنعا آمده‌اند. ۱۰ ژوئن
زنان جنگ زده ساکن

زنان جنگ زده ساکن “سعده” که با شروع جنگ به کمپ آوارگان در صنعا آمده‌اند. ۱۰ ژوئن
کمپ آوارگان جنگ در صنعا؛ این زن همسرش را در حملات هوایی ائتلاف در

کمپ آوارگان جنگ در صنعا؛ این زن همسرش را در حملات هوایی ائتلاف در “الجوب” از دست داده است. ۶ جولای
زن آواره که از

زن آواره که از “سعده” به کمپ آوارگان در صنعا آمده است. ۱۰ ژوئن
مرد یمنی بر مزار اقوام خود که در حملات هوایی ائتلاف کشته شده‌اند. 22 جولای

مرد یمنی بر مزار اقوام خود که در حملات هوایی ائتلاف کشته شده‌اند. ۲۲ جولای
مرد یمنی در یکی از معدود باغ‌های باقی مانده در محله قدیمی صنعا. 4 جولای

مرد یمنی در یکی از معدود باغ‌های باقی مانده در محله قدیمی صنعا. ۴ جولای
قبرسات

قبرسات “الجوب” جایی که صدها تن از قربانیان جنگ در آن دفن شده‌اند. ۷ جولای