از ساری : شنیده شده. جایزه نفرات اول تا سوم برای کشتی گیران خارجی به ترتیب ۵۰۰ ، ۳۰۰ و ۱۵۰ دلار است در حالیکه این میزان برای کشتی گیران کشورمان هشت میلیون ، شش میلیون و چهار میلیون ریال خواهد بود.

تیم اول خارجی هم ۵۰۰ دلار، تیم دوم ۳۰۰ دلار و تیم سوم ۲۰۰ دلار جایزه نقدی دریافت می کند اما برای تیمهای داخلی ۱۰ میلیون ، هفت میلیون و تیم سوم پنج میلیون ریال جایزه پیش بینی شده است.

مسابقه کشتی بین المللی جام شهید هاشمی نژاد ۱۴ تا ۱۶ بهمن ماه جاری در بهشهر و با حضور ۱۵ تیم داخلی و چهار کشور خارجی برگزار می شود.