هفته گذشته محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی کشورمان در پاریس اعلام کرد، ایران قصد دارد تا با افزایش میزان تولید گندم در این محصول استراتژیک کشاورزی به خودکفایی برسد.

وی همچنین در مجمع تجاری ایران و فرانسه بیان داشت: واردات گندم در سال ۹۴ به ۱٫۵ میلیون تن کاهش یافته و با توجه به برنامه تولید این محصول امیدواریم تا سال آینده در این محصول به خودکفایی برسیم.

براساس این گزارش: امسال ۱۱ و نیم تن گندم در کشور تولید شد و بیش از ۸ میلیون تن گندم به صورت تضمینی از کشاورزان خریداری شده است.

این گزارش می‌افزاید: در راستای خودکفایی در تولید گندم در سال ۹۵ وزیر جهاد کشاورزی در نامه‌ای به محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت و معدن اعلام کرده است که سال ۹۵ نیازی به واردات گندم نیست و از انجام ثبت سفارش جدید برای واردات گندم از این تاریخ برای گندم جلوگیری شود.

وی همچنین به وزیر صنعت اعلام کرده است واحد‌هایی که نیاز به واردات گندم دوروم دارند می‌توانند به‌ترتیبی که شورای اقتصاد مقرر می‌دارد، از شرکت بازرگانی دولتی ایران خریداری نمایند و چنانچه علاقه‌مند به واردات باشند با ارز آزاد وارد نمایند.

این گزارش می‌افزاید: براساس مذاکرات وزاری کشاورزی و صنعت و نامه‌نگاری‌هایی که بین این دو وزیر انجام شده است واردات گندم در سال آینده به صورت مشروط ممنوع است.

همچنین زمان تمامی ثبت سفارش کالاهای اساسی از جمله گندم، برنج، روغن خام و شکرخام به مدت سه ماه و حداکثر برای مدت یک ماه قابل تمدید است.

در نامه محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی به محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت آمده است که«

۱ ــ در سال ۱۳۹۵ نیازی به واردات گندم نمی‌باشد و از انجام ثبت سفارش جدید از این تاریخ برای گندم خودداری کنید.

۲ ــ واحد‌هایی که نیاز به واردات گندم دوروم دارند می‌توانند به‌ترتیبی که شورای اقتصاد مقرر می‌دارد، از شرکت بازرگانی دولتی ایران خریداری نمایند و چنانچه علاقه‌مند به واردات باشند با ارز آزاد وارد نمایند.

۳ ــ کارخانجات آرد به‌شرط صادرات می‌توانند:

الف ــ معادل آن گندم وارد نمایند (در قالب ورود موقت)

ب ــ دولت مابه‌التفاوت خرید گندم داخل و خارج آن را با تصویب شورای اقتصاد تقبل نماید.

ضمناً پیرو نامه شماره ۰۲۰٫۲۵۱۱۹ مورخ ۹۴٫۸٫۲۶ لطفاً ترتیبی اتخاذ فرمایید که کلیه ثبت سفارش کالاهای اساسی (گندم، برنج، شکر خام و روغن خام) با مدت سه ماه انجام شود و حداکثر برای مدت یک ماه قابل تمدید باشد.