بانک مرکزی ضمن انتشار گزارش تغییرات قیمت خرده فروشی برخی اقلام خوراکی در هفته منتهی به نهم بهمن ماه جاری از افزایش قیمت ۷ گروه، کاهش قیمت ۳ گروه و ثبات قیمت یک گروه مواد غذایی نسبت به ماه گذشته خبر داد.
همچنین در گزارش بانک مرکزی آمده که طی هفته منتهی به ۹ بهمن ماه سال جاری، قیمت لبنیات نسبت به هفته مشابه سال قبل ۸٫۲ درصد، تخم مرغ ۳۱ درصد، برنج ۱۴٫۳ درصد، حبوب ۲۹٫۱ درصد، سبزی های تازه ۵٫۴ درصد، گوشت قرمز ۱۳٫۲ درصد، قند و شکر ۱۸٫۶ درصد، چای ۱۱٫۷ درصد و روغن نباتی نیز ۰٫۲ درصد افزایش یافته است. در عین حال، قیمت میوه های تازه ۲۰ درصد و گوشت مرغ نیز ۶٫۸ درصد کاهش نشان می دهد.

در ادامه جزئیات تغییرات قیمتی مواد غذایی در هفته گذشته را مشاهده می کنید؛

لبنیات و تخم مرغ

در هفته مورد گزارش، در گروه لبنیات قیمت پنیر غیر پاستوریزه معادل ۲/. درصد نسبت به هفته قبل افزایش داشت و بهای سایر اقلام این گروه ثابت بود. قیمت تخم مرغ معادل ۳/. درصد افزایش یافت و شانه ای ۱۰۵٫۰۰۰ الی ۱۳۰٫۰۰۰ ریال فروش می رفت.

برنج و حبوب

در این هفته در گرو برنج، بهای وارداتی غیر تایلندی معادل ۱٫۷ درصد، برنج داخله درجه یک ۵٫۹ درصد و برنج داخله درجه دو ۳٫۴ درصد افزایش داشت، در گروه حبوب، قیمت نخود و لوبیا چیتی بدون تغییر بود. بهای لوبیا چشم بلبلی معادل ۲/. درصد و لوبیا سفید ۰٫۴ درصد کاهش ولی قیمت سیر اقلام این گروه بین ۴/. درصد تا ۴/. درصد افزایش یافت.

میوه‌ها و سبزی‌های تازه

در هفته مورد بررسی، در میادین زیر نظر شهرداری پیاز عرضه نمی شد و انگور و لوبیا سبز عرضه کمی داشت ولی سایر اقلام میوه و سبزی تازه که تعدادی از آنها از نظر کیفی در مقایسه با سایر میوه فروشی ها متفاوت بودند، به نرخ مصوب سازمان میادین میوه و تره بار عرضه می گردید.

میوه فروشی های سطح شهر اقلام میوه و سبزی تازه را عرضه می نمودند که در گروه میوه های تازه بهای انار معادل ۳/. درصد، انگور ۱٫۳ درصد، موزه۷/. درصد و کیوی ۲/. درصد افزایش ولی قیمت سایر اقلام این گروه بین ۳٫۲ درصد تا ۱۱٫۶ درصد کاهش داشت. در گروه سبزی های تازه بهای پیاز معادل ۱٫۸ درصد و لوبیا سبز ۲٫۸ درصد افزایش ولی قیمت سایر اقلام این گروه بین ۳/. درصد تا ۱۹/. درصد کاهش یافت.

گوشت قرمز و گوشت مرغ

همچنین در هفته مورد گزارش بهای گوشت گوسفند معادل ۱/. درصد و گوشت مرغ ۱۸٫۶ درصد افزایش داشت و قیمت گوشت تازه گاو و گوساله ثابت بود.

قند، شکر، چای و روغن نباتی

در این هفته بهای قند معادل ۱/. درصد، شکر ۲/. درصد و چای خارجی ۱٫۱ درصد افزایش ولی قیمت روغن نباتی جامد ۱/. درصد کاهش یافت. بهای روغن نباتی مایع بدون تغییر بود.