به نقل از سراب خبر، شاید برای خیلی از ما پیش امده باشد که شب ها و هنگام رانندگی و یا زمانی که برای مهمانی های شبانه به منزل اقوام خود می رویم نگاهی هم به زنی که هر شب در خیابان ها و کوچه پس کوچه های قروه لابه لای سطل های زباله قدم می زند بیاندازیم.

آری گاهی انقدر یک صحنه را می بینیم که دیگر از کنار ان بی تفاوت عبور می کنیم و هیچکدام از ما حتی برای یکبار در کنار سخنان این زن و دردهای او نمی نشینیم.

زنی که هر شب با یک چرخ نان خشکی کارتن های خالی کنار سطل های زباله را جمع می کند و در سرمای جانسوز زمستان که ما در کنار خانواده خود و در خانه ای گرم نشسته ایم نفس های سرد زمستان را به جان می خرد یکی از زنان همین شهر است.

یکی از زنان همین شهر که باید در کنار فرزندان خود می بود و با لالایی مادرانه اش دختر بچه اش را که گاهی به کمک مادر خود می آید را برای اینکه فردا به مدرسه برود به خواب می برد.

یکی از زنان همین شهر که شاید حالا که در بهبه ی انتخابات قرار داریم تنها خواسته اش از کاندیداها به جای ورود به عرصه سیاست زدگی ، ایجاد یک شغل آبرومند باشد که با تکیه بر آن بتواند شبها را در کنار فرزندان خود بنشیند و مانند دیگر مادران ایرانی فرزندانش را با قصه های سرزمینش خواب کند.

یکی از زنان همین شهر که نیازمند نگاه مسئولین است، مسئولینی که قطعا شب هنگام و در کنار خانواده خود او را دیده اند.

و چه بسیارند زنانی که در این شهرستان چشم بر همت مسئولین خود دارند.

چه بسیارند زنانی که سرپرست خانواده هایی چند نفره هستند و تنها خواسته آنان رفع دغدغه های معیشتیشان است.

این روزها که بازار انتخابات داغ داغ شده است و هر کس از هر دری سخنی می گوید و برنامه ای ارائه می دهد ، به راستی چه کسی به فکر رفع دغدغه این زن و زنان سرپرست خانوار است.

آیا بهتر نیست امروز به جای ورود به عرصه سیاست زدگی به دنبال بهبود وضعیت معیشتی مردم باشیم؟

گفتنی است پایگاه خبری تحلیلی سراب خبر اعلام می کند اگر کسی مایل به کمک به این زن باشد می تواند با مدیریت این پایگاه خبری تماس بگیرد

شماره تماس: ۰۹۱۸۰۸۲۴۲۰۸

یک زن از جنس مرد /جستجوی لقمه ای نان حلال در میان زباله ها / عکس

یک زن از جنس مرد /جستجوی لقمه ای نان حلال در میان زباله ها / عکس

یک زن از جنس مرد /جستجوی لقمه ای نان حلال در میان زباله ها / عکس