گروه تروریستی داعش عناصر خود را که از رمادیِ عراق گریخته و به موصل پناه آورده بودند، در میدان اصلی این شهر زنده زنده سوزاند. برخی از ساکنان موصل داستان وحشتناک زنده سوزی داعشی ها را برای بستگان خود در آمریکا تعریف کردند. یک آمریکایی پس از گفتگو با خانواده خود در عراق در مصاحبه با فاکس نیوز گفت: عناصر داعش را مجبور می کردند دایره وار کنار یکدیگر بایستند و سپس آنها را آتش می زدند.
“مایکل پریگنت،” کارشناس تروریسم گفت: این گونه اقدامات برای عناصر سنگدل گروه تروریستی داعش تازگی ندارد. سال گذشته نیز تروریستها به دلیل تسلیم شهر صدام حسین به نیروهای کرد، زنده زنده سوزانده شدند. تعجبی ندارد که این بار نیز عناصر داعش را اعدام کنند.
بازپس گیری رمادی از داعش یک شکست بزرگ برای این گروه تروریستی بود. داعش رمادی را خرداد ۹۳ تصرف کرد. حدود دو هفته پیش با تشدید عملیات نیروهای عراقی، برخی سرکردگان و عناصر گروه تروریستی داعش از مناطق تحت تصرف خود در رمادی گریختند. پس از آزادسازی رمادی، نیروهای مبارزه با تروریسم پرچم عراق را بر فراز یک مجتمع دولتی در مرکز این شهر بر افراشتند.