در این نمایشگاه ۲۴۰۰ شرکت فعال در زمینه تلفن همراه، رایانه و فن آوری های دیگر، آخرین محصولات خود را در بارسلون به نمایش عموم گذاشته اند. این نمایشگاه تا ۲۸ ماه فوریه ادامه دارد.