محمدمهدی طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد  گفت: امسال سرانه وام دانشجویان را به یک میلیون و پانصد هزار تومان تصویب کردیم که این موضوع برای کمک به تحصیل دانشجویان است، همچنین هزار میلیارد تومان بودجه به عنوان پشتیبان و حمایت از تحصیل دانشجویان و فعالیت اقتصاد دانش بنیان را از بودجه واحدهای دانشگاهی به چرخه فعال اقتصادی برگرداندیم که این کار باعث می شود سال جاری که از لحاظ اقتصادی مشکلات خاص خود را دارد را به خوبی پشت سر بگذاریم.

وی افزود: با برنامه ریزی و نظارت بر فعالیت همه واحد های دانشگاه آزاد و همچنین اصلاح ساختارهای آموزشی، مدیریتی، رفاهی و خدماتی همه ظرفیت و تلاش خود را انجام خواهم داد تا دانشجویان که نیروی محرک و آینده ساز کشور هستند در محیطی سالم، استاندارد و بدون دغدغه به تحصیل بپردازند، از طرفی با نظر و عقیده دانشجویان امکاناتی که در افزایش کیفیت و کمیت بخش‌های مختلف دانشگاه نیاز است را در حد توان انجام بدهم.

وی تصریح کرد: برای فعالیت دانشگاه آزاد برنامه هایی را در قالب سیاست های آموزشی اندیشیده ام تا راه حل‌هایی برای چالش‌های موجود ارائه کنم، در دانشگاه آزاد کار برای انجام دادن زیاد دارد.

طهرانچی در پایان گفت: از دست دادن ۸ نفر از دانشجویان واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد تلخ ترین و دردناک ترین اتفاق در سال ۹۷ بود که نه تنها خانواده آنها بلکه جامعه دانشگاهی را متاثر کرد.