چین اعلام کرده است در سال ۲۰۱۸ میلادی بعنوان اولین کشوری در جهان خواهد بود که ماهواره تحقیقاتی خود را در قسمت تاریک سیاره ماه یا قسمت دور آن فرود خواهد آورد.

در همین حال تا کنون فضاپیماهای متعددی قسمت تاریک ماه را مورد رصد قرار داده اند اما هیچ فضاپیمایی تا به حال در آنجا فرود نیامده است ضمن اینکه قسمت تاریک ماه از زمین قابل روئیت نیست.

همچنین این فضاپیمای چینی قرار است که شرایط زمین شناسی ماه را مورد واکاوی قرار دهد تا تلسکوپی را در آنجا مستقر کنند ضمن اینکه مخابره های رادیویی از زمین به قسمت دور ماه نمی رسد تا آنجا را مکانی مناسب برای ابزارهای حساس تبدیل کند.

در همین حال وزارت دفاع امریکا اعلام کرده است که چین به دنبال فعالیت هایی است که بواسطه آن بتواند مخالفین خود را از استفاده امکانات هوا و فضا در شرایط بحرانی باز دارد.

بر همین اساس، این برنامه در راستای اکتشافات قمری این کشور انجام می گیرد.