صبح امروز زنگ استانی آغاز سال تحصیلی مدارس استان مازندران و بزرگداشت علامه حسن زاده آملی در دبیرستان دخترانه شیوا روستای بوران شهرستان آمل با حضور استاندار مازندران و دیگر مسولان استانی و شهرستانی، به صدا در آمد.