احمد توکلی معاونت عمرانی استانداری مازندران در گفتگوی اختصاصی با مازندرانه از مجموعه اقداماتی که در راستای بلند مرتبه سازی و ارتقای ایمنی ساختمان ها در مازندران انجام شد، و همینطور ضرورت ارتقای تجهیزات و ادوات آتش نشانی های استان، تو‌ضیحاتی را بیان کرد.