صبح امروز معاون مدیر کل آموزش و پرورش مازندران با همراهی رئیس اداره آموزش و پرورش محمودآباد و مدیران هنرستان های این شهرستان به منظور مطلع شدن از ظرفیت صنایع و کارخانه های شهرک تشبندان برای راه اندازی هنرستان جوار به منظور تربیت نیروهای متخصص و ماهر از شرکت دابو صنعت بازدید کردند.