روز گذشته دورهمی استارتاپ های استان مازندران با محوریت شهرستان های آمل، محمودآباد و نور با اهدافی نظیر شبکه سازی، تجاری سازی و برندینگ، بازارهای بین المللی، مشاوره سرمایه گذاری به همت مرکز رشد و نوآوری شهرستان آمل، شرکت توسعه بیج بیج طبرستان، شرکت بازیسازان جوان، شرکت MewGame از کشور ترکیه، شرکت فالکون و شرکت رها نتورک در مرکز آموزشی علمی کاربردی فذا آمل برگزار شد.