دقایقی پیش پیکر محمدعلی اینانلو در مسجد بلال صدا و سیما تشییع شد.

منبع: محمد امیرحسینی _ تهران