یکی از شهروندخبرنگاران در روستای حسین آباد شهرستان بوئین و میاندشت با به رخ کشیدن مناظری از طبیعت زیبای این روستا، حسرت را بر دل شهرنشینان نشانده است.

منبع: اسماعیل ابراهیمی – روستای حسین آباد (اصفهان)

برای مشاهده تصاویر در اندازه اصلی روی آن ها کلیک کنید.