صبح امروز در اقدامی تحسین برانگیز رضا حاجی پور نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی به همراه علیرضا شریعت فرماندار و رمضانی رییس شبکه بهداشت شهرستان از پرستاران و زحمتکشان بیمارستانهای مختلف شهرستان آمل تقدیر کردند.