پایگاه خبری تحلیلی مازندرانه با توجه به قیمت های سرسام آور اجاره های مسکن در ۲ سال گذشته و همینطور مشکلاتی که برای قشر متوسط و ضعیف جامعه با این افزایش بی حساب و کتاب قیمت ها به وجود آمده است به سراغ مردم، مشاورین املاک و همینطور حسین عبادی نائب رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک شهرستان آمل رفته تا این موضوع را بررسی کند.