پایگاه خبری تحلیلی مازندرانه به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید به سراغ عباس مرزبند ریاست اداره آموزش و پرورش شهرستان آمل رفت و سوالاتی را در خصوص واکسیناسیون معلمان و دانش آموزان، طرح رتبه بندی معلمان، کمک رسانی به دانش آموزان بی بضاعت، شهریه مدارس دولتی و سایر موارد از ایشان مطرح کرد.