هادی کمالی رئیس نظام پرستاری شهرستان آمل در گفتگوی اختصاصی با مازندرانه بیان کرد: ۱۲۵۰ نفر در جامعه پرستاری شهرستان آمل مشغول خدمت رسانی هستند و نظام پرستاری آمل توانست با عملکرد خوب خود، رتبه برتر را در کشور کسب کند و امیدواریم خواسته های به حق پرستاران که جهادگونه در حال خدمت هستند پیگیری و حل شود و در حد شعار باقی نماند.