دانشگاه علمی کاربردی فذا شهرستان آمل در سال ۱۳۸۲ با هدف ارتقای دانش، ایجاد مهارت و شکوفایی استعداد تحت پوشش مجموعه صنعتی فولادین ذوب آمل با ۲ رشته شروع به کار کرد و در حال حاضر نیز با ۳۸ رشته و حدود ۷۵۰ دانشجو مشغول فعالیت می باشد.