صبح امروز مسولان شهرستان آمل به منظور بررسی و حل مشکلات چند روستای بخش امام زاده عبدالله ع شهرستان آمل، از این روستاها بازدید میدانی به عمل آوردند.