کبری اسفندیاریان ریاست اداره بهزیستی شهرستان آمل در گفتگوی اختصاصی با مازندرانه توضیحات کاملی در خصوص اورژانس اجتماعی و خدمات آن ارائه داد.