همایش شیرخوارگان حسینی به یاد طفل ۶ ماهه رباب حضرت علی اصغر ع در امامزاده ابراهیم ع شهرستان آمل با استقبال گسترده علاقه مندان به اهل بیت عصمت و طهارت برگزار شد.