تبیین برنامه های بهزیستی در اجرای طرح تحول اجتماع محور۲۰۲۰، ویژه منطقه آسیب و کم برخوردار اسپیاری شهرستان آمل با حضور معاون امور اجتماعی بهزیستی مازندران، رییس اداره بهزیستی شهرستان آمل، همشهریان و دیگر مسولان شهرستانی در راستای معرفی خدمات بهزیستی از جمله، اورژانس اجتماعی، خط تلفن ۱۲۳ و خدمات سیار، مراکز شبه خانواده و خط مشی و نحوه اجرای طرح ۲۰۲۰ در در مسجد حضرت علی اصغر (ع) این شهرستان برگزار شد.