پایگاه خبری تحلیلی مازندرانه در پی دریافت نارضایتی های زیادی از سوی قشر زحمتکش جامعه، یعنی پرستاران، به سراغ هادی کمالی رئیس نظام پرستاری شهرستان آمل رفت و در خصوص عدم امنیت شغلی و همینطور مشکلات مالی پرستاران، گفتگویی با ایشان ترتیب داد.