صبح امروز زنگ نیکوکاری مدرسه شهید پوریان کلاکسر شهرستان آمل با مشارکت حداکثری دانش آموزان و اولیا دانش آموزان این مدرسه و با حضور مسئولین شهرستانی در این مدرسه برگزار شد.