روز گذشته طی حکمی از سوی محمد یزدانی رئیس انجمن دوومیدانی کارگری استان مازندران، فاطمه عباسی سرپرست نایب رئیسی انجمن دوومیدانی کارگری استان مازندران منصوب شدند.

گفتنی است در این مراسم دکتر عباس محمدی نایب رئیس فدراسیون ورزش کارگری جمهوری اسلامی ایران حضور داشتند.