صبح امروز کاروان تخصصی و پزشکی بهزیستی شهرستان آمل در قالب اردوی جهادی به مانند پنجشنبه های هر هفته و با همراهی فرماندار، شهردار و اعضای شورای شهر امامزاده عبدالله و دیگر مسولان شهرستانی به روستای رزکه بخش امامزاده عبدالله ع شهرستان آمل رسید.