بیژن پولادی بخشدار جوان چمستان که کمتر از ٢ ماه است که به این سمت منصوب شدند، در گفتگوی اختصاصی با مازندرانه در خصوص جمعیت، سطح جغرافیایی، تعداد شهر و روستا، مشکلات و موانع ، و اقدامات و کارهای انجام شده در راستای آرامش و آسایش مردم این بخش، توضیحاتی را بیان کرد.