صبح امروز جانعلی پور مدیر کل مجامع و تشکل های فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و هیئت همراه،علوی معاون امور فرهنگی و رسانه اداره کل فرهنگ و ارشاد مازندران با همراهی کسب ور رئیس اداره فرهنگ و ارشاد آمل به منظور انتخاب شهر پایتخت کتاب از حوزه های کتاب و کتابخوانی در شهرستان آمل بازدید کردند.