عصر امروز معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور به همراه استاندار مازندران و دیگر مسولان استانی و شهرستانی از مرکز دپو زباله آمل بازدید کردند، ولی متاسفانه دکتر سلاجقه در گفتگوی اختصاصی با مازندرانه زمان دقیقی را برای حل این معضل چندین ساله علارغم سوال خبرنگار ما، عنوان نکرد.