صبح امروز با حضور معاون مدیرکل جهاد کشاورزی استان مازندران، فرماندار ویژه شهرستان آمل و دیگر مسولان شهرستانی از ۹.۵ هکتار باغ کیوی روستای کردکتی بخش مرکزی شهرستان آمل با آبیاری تحت فشار افتتاح شد.