محمد علی مشایخی رییس بنیاد مسکن شهرستان آمل در گفتگوی اختصاصی با مازندرانه در میزان تسهیلات اعطا شده از ابتدای سال ۱۴٠١ تا کنون به مردم و همینطور تهیه طرح هادی روستاها توضیحاتی را بیان کرد.